Skodborg KFUM Spejder

Gruppebestyrelsen

Gruppeleder:

Susanne Hansen – Morbærvej 48, Vejen – 30318211 – kimh@vejen-net.dk

Gruppeassistent:

Anita Muxoll Hansen – Lundsgårdvej 9, Skodborg – 22531173 – anitamuxoll@gmail.com

Bestyrelsesformand:

Mette Löwen, Skodborg Skodborg Vestergade 26– 60186881 – mettelowen@littlemyoubi.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Bruno Schmidt Bennedsen, Lindevej 3 – 23748361 – brunobennedsen@hotmail.com

Dorthe Bjerregaard Andersen, Havretoften 48 – 28718050 – dorthelaerer@live.dk

Susanne Galle, Gilbjergvej 11 – 51928252 – susanne@galle.dk

 

§ 11. Gruppebestyrelsen

1. Ansvaret for en gruppe er hos den pågældende gruppebestyrelse. Gruppebestyrelsen har ansvaret for gruppen ift.:

  • Overordnet ledelsesansvar (bestyrelsesansvar), herunder at der udarbejdes budget og regnskab samt sker kontingentfastsættelse.
  • Gruppens overordnede udvikling og rolle i lokalsamfundet.
  • Rammerne for gruppens arbejde ift. fysiske rammer, faciliteter og lederressourcer.
  • Sikring af, at der udarbejdes og årlig opdateres retningslinjer for samvær i gruppen, samt løbende opmærksomhed på og sikring af kendskabet til disse.

2. Gruppebestyrelsen forpligter gruppen ved underskrift af bestyrelsesformanden, bestyrelsens kasserer og gruppelederen. Såfremt hverken bestyrelsesformanden, kasserer eller gruppelederen er myndige, udpeger gruppebestyrelsen på et møde én yderligere, navngiven, myndig person, som særligt tegningsberettiget. Såfremt der er andre medlemmer i gruppebestyrelsen, der er myndige, bør et af disse myndige medlemmer udpeges som særligt tegningsberettiget. Såfremt ingen i gruppebestyrelsen er myndige, bør den særligt tegningsberettigede udpeges i forældrekredsen. Gruppebestyrelsen forpligter i sådanne tilfælde gruppen ved underskrift af den særligt tegningsberettigede i forening med bestyrelsesformanden og gruppebestyrelsens kasserer eller i forening med bestyrelsesformanden og gruppelederen.

3. Gruppebestyrelsen består af de på gruppens generalforsamling valgte repræsentanter jf. §10 stk. 5. Enhedsledere og -assistenter kan inviteres til gruppebestyrelsesmøderne uden stemmeret. Herudover kan gruppebestyrelsen for et år ad gangen supplere sig yderligere med 1-2 medlemmer. Eventuel supplering kræver fuld enighed herom. De indsupplerede medlemmer må ikke sammen med gruppeleder og valgte ledere fra valggruppe b udgøre et flertal af gruppebestyrelsen.

4. Ved førstkommende gruppebestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer gruppebestyrelsen sig med bestyrelsesformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesformanden bør vælges blandt repræsentanterne fra valggruppe a.

5. Gruppebestyrelsen udpeger enhedsledere og -assistenter, for familiespejderkoordinator samt klanleder og –assistent se dog § 16 stk. 1 og § 28 stk. 2.

6. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære generalforsamling, vælger gruppebestyrelsen en anden person til den pågældende post for perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

7. Bestyrelsesformanden indkalder til gruppebestyrelsesmøde mindst 3 gange årligt og leder disse møder. Gruppebestyrelsesmøde kan i øvrigt kræves indkaldt af ethvert bestyrelsesmedlem.

 

Vil du vide mere om gruppebestyrelsen: Klik her