Skodborg KFUM Spejder

Billedepolitik

Første gang du logger ind på Medlemsservice efter den 12. juni 2018, vil du derfor blive mødt af et skærmbillede, hvor du skal sige ja eller nej til at vi må gemme følgende oplysninger:

  • Portrætfoto – tilladelse til af offentliggøre.
  • Helbredsoplysninger

Portrætfoto har vi hidtil haft formuleret som en fototilladelse generelt, men med den nye persondataforordning præciserer vi, at det alene er portrætfoto, der skal afgives tilladelse til.

Det betyder også, at vi sletter alle nuværende fototilladelser, da ikke mener, de lever op til de nye regler i Persondataforordningen. Tilladelse til at offentliggøre billeder fra aktiviteter er stadig muligt, så længe det ikke suppleres med navne på de personer, der optræder på billederne, og det er tydeligt, at det er aktiviteten, som er i centrum.

Da helbredsoplysninger er følsomme oplysninger, stiller persondataforordningens krav om samtykke til, at vi opbevarer og behandler de oplysninger. Det betyder, at vi slår de to felter Sygdomme og Handicap sammen til ét felt, og det vil fremover hedde Specielle hensyn/Særlige forhold.

De oplysninger, der er tastet i de to nuværende felter, bliver gemt i det nye felt. Hvis et medlem efterfølgende siger nej til, at vi må gemme helbredsoplysninger, er det gruppens ansvar at slette allerede registrerede data.

Ved udmeldelse vil disse oplysninger også blive slettet samtidig med udmeldelsen.

Samtykke ved indmeldelse online

Online indmeldelse bliver opdateret i overensstemmelse med ovenstående, således at man som nyt medlem eller forældre/værge skal give samtykke til offentliggørelse af portrætfoto og at helbredsoplysninger må gemmes.

Hvis man ser et billede som føles krænkende, så kan man altid skrive en mail til kontakt@skodborgspejder.dk og få billedet slettet.

Mere information om billedepolitik kan læses HER

Læs Korpsets Privatlivspolitik HER